Podróże

Nie tylko Wisła. Krakowskie rzeki i rzeczki

Kiedy w myślach łączymy wyrazy “Kraków” oraz “rzeka”, zwykle mamy na końcu języka Wisłę. Największa polska rzeka przepływa tuż obok historycznego centrum Krakowa, a widok usadowionego tuż nad nią Wzgórza Wawelskiego znamy od dzieciństwa ze zdjęć i pocztówek. Po krakowskim odcinku Wisły pływają statki wycieczkowe, bulwary wytyczone na jej brzegach są popularnym miejscem spacerów oraz trasą dla biegaczy czy rolkarzy. Przez miasto przepływa jednak również kilka znacznie krótszych rzek oraz potoków.

Królowa Polskich Rzek

Wisła liczy sobie aż 1047 kilometrów, Kraków znajduje się w jej górnym biegu. Miasto jest usytuowane po obu brzegach rzeki, która w tym miejscu jest już dość szeroka i majestatyczna. W obrębie Krakowa przerzucono nad nią aż 19 mostów, które odgrywają niezwykle ważną rolę w komunikacji miasta.

Położenie Krakowa nad Wisłą już w średniowieczu było jednym z atutów osady. Rzeka umożliwiała łatwe połączenie z polskimi ziemiami położonymi bardziej na północ w czasach, w których lądowe szlaki nie były zbyt bezpieczne. Odgrywała także bardzo ważną rolę w handlu – Wisłą spławiano statki w kierunku Gdańska. Do XIX wieku na terenie Krakowa znajdowało się też północne ramię rzeki, czyli tzw. Stara Wisła, która jednak została zasypana.

Szukasz miejsc noclegowych w stolicy Małopolski? Sprawdź Best Western Hotel Kraków!

Dopływy dzikie i pełne niespodzianek

Bieg Wisły na terenie Krakowa jest uregulowany, jej brzegi są dobrze rozpoznane i w sporej mierze zagospodarowane. Inaczej jest z pozostałymi, mniejszymi krakowskimi rzeczkami i potokami. Na ich brzegach można podziwiać zdecydowanie bardziej naturalny krajobraz. Finalnie oczywiście wody wszystkich wpadają do Wisły bądź jej dopływów.

Najdłuższym dopływem Królowej Polskich Rzek, który przepływa przez Kraków, jest Dłubnia. Liczy 50 kilometrów, wypływa spod Olkusza i z Wyżyny Olkuskiej spływa do stolicy Małopolski. Po drodze nad jej brzegami utworzono Dłubniański Park Krajobrazowy. Płynie przez północną część Krakowa, między innymi Bieńczyce i Krzesławice. Do Wisły wpada w Mogile.

Rozlewisko na Błoniach i most Retmański

Inną ważną krakowską rzeką jest Rudawa. Podobnie jak Dłubnia, płynie do Krakowa od strony Olkusza. Jej ujście do Wisły znajduje się jednak znacznie bliżej centrum miasta – na Salwatorze, przy klasztorze sióstr Norbertanek. Do początków XX wieku prowadziła przez miasto kilkoma odnogami, które co wiosnę wylewały na Błoniach, zmieniając je w grzęzawisko. Rzekę liczącą ponad 35 kilometrów długości w końcu jednak uregulowano. Dziś płynie sztucznym korytem, a jej brzegami prowadzą bulwary.

Istotnym prawym dopływem Wisły na terenie Krakowa jest natomiast Wilga. Swój liczący ponad 25 kilometrów bieg rozpoczyna na Pogórzu Wielickim. Na terenie Krakowa została uregulowana, ostatni odcinek przed ujściem dodatkowo zabezpieczono wałami cofkowymi. To nad Wilgą przerzucony jest jedyny nazwany krakowski most znajdujący się nad inną rzeką niż Wisła – most Retmański na Ludwinowie, w okolicach ujścia rzeki. Niestety, Wilga wyróżnia się również mocno zanieczyszczonymi wodami.

Wśród krakowskich rzek warto wymienić także wpadający do Wisły w okolicach Dąbia 33-kilometrowy Prądnik, od którego nazwę przejęły dzielnice Krakowa. Podobnie jak Rudawa czy Dłubnia, również on prowadzi swe wody ze źródeł usytuowanych na północny zachód od stolicy Małopolski. Poza wymienionymi rzekami, przez Kraków przepływa jeszcze sporo potoków oraz strumieni, wśród których warto wymienić Drwinkę, Sidzinkę czy Malinówkę.